O našom Dubáčiku vo Vrakuni

Od 2.8.2021 nás nájdete aj na Priehradnej 26 v novo zrekonštruovanom dvojpodlažnom dome s náležite veľkou záhradou. Na záhrade budú mať detičky k dispozícii šmykľavky, odrážadlá, domček, trampolínu a v lete bazény.

Detičky prijímame v priebehu celého roka, do naplnenia kapacity, ktorá bude cca 20-25 detí.

Naše zariadenia zväčša vyhľadávajú rodičia 1-4 ročných detí. Starším deťom sa ale nebránime, sme pripravené aj na predškolákov. Prijímame aj neodplienkované deti, musia však byť odstavené od kojenia, žiadne iné požiadavky na prijatie dieťatka nemáme. Všetko čo budú najbližšie roky života potrebovať sa naučia práve tu !-).

Deti u nás fungujú v zmiešanom kolektíve, ale podľa potreby sa vieme rozdeliť do troch tried. Výhodou kombinovaného kolektívu je, že väčšie deti sa učia prosociálnemu správaniu a menšie deti preberajú zručnosti observačným učením, čím rýchlejšie napredujú. U nás žiadnym spôsobom mladšie ani staršie deti nestrádajú.


V ponuke budeme mať nasledujúce krúžky:

  • anglický jazyk, Hotus - Lotus technikou, kde deti získavajú hravou formou prvotné, pozitívne skúsenosti s cudzím jazykom. Tento krúžok hradí škôlka.
  • pohybová výchova/tanečná - deti sa učia pohybovej koordinácii, skupinovej práci a nenáročné tanečné prvky. Krúžok si hradia rodičia podľa odchodených hodín.

Každý deň si s deťmi rozvíjame inú zložku: matematické predstavy, prosociálna výchova, jazyková výchova, rozvíjanie poznania, literárna výchova, hudobná výchova. Ako sme už uviedli využívame prvky pedagogiky M. Montessori, zážitkové učenie a individuálny prístup. Samozrejmosťou je aj každodenný pobyt vonku doobeda, prípadne aj poobede. Poobedňajší pobyt závisí od počasia, doobedňajší sa vynechávame, len v prípade veľmi nepriaznivého počasia.


Cenník pre súkromnú škôlku vo Vrakuni

  • celodenná starostlivosť od 07:00 do 17:00 5x tźždenne 360 EUR/ mesačne plus strava - zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie a tekutiny počas celého pobytu u nás
  • poldenná starostlivosť od 07:00 do 12:30 5 x týždenne 240 EUR / mesačne plus strava - zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie a tekutiny počas celého pobytu u nás
  • nepravidelná starostlivosť na jeden deň od 7:00 do 17:00 - 23 EUR plus strava -zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie a tekutiny počas celého pobytu u nás
  • nepravidelná poldenná starostlivosť na 1 deň od 7:00 do 12:30 – 13 EUR

Cena platí aj pre adaptačný program. Pri druhom súrodencovi je 20% zľava

Budeme sa tešiť, ak sa nás (po dohovore) rozhodnete navštíviť.