O našom Dubáčiku v Rači

Nájdete nás na Víťaznej 7, využívame však vchod z Výhonskej, kde je bezproblémové parkovanie. Priestory škôlky sa nachádzajú v dvojpodlažnom rodinnom dome s veľkou záhradou. Na záhrade máme k dispozícii šmykľavky, odrážadlá, domček, trampolínu a v lete bazény.

Naše zariadenie navštevujú deti zväčša od 1-4 rokov. Starším deťom sa ale nebránime, sme pripravené aj na predškolákov. Prijímame aj neodplienkované deti, musia však byť odstavené od kojenia, žiadne iné požiadavky na prijatie dieťatka nemáme, všetko čo budú najbližšie roky života potrebovať sa naučia práve tu !-).

Deti fungujú v zmiešanom kolektíve, ale podľa potreby sa vieme rozdeliť do troch tried. Výhodou kombinovaného kolektívu je, že väčšie deti sa učia citlivosti, ohľaduplnosti a empatii voči mladším a menšie deti preberajú zručnosti observačným učením a tým rýchlejšie napredujú. U nás žiadnym spôsobom mladšie ani staršie deti nestrádajú.

Kapacita škôlky je 25 detí.


V ponuke máme nasledujúce krúžky:

 • anglický jazyk, Hotus - Lotus technikou, kde deti získavajú hravou formou prvotné, pozitívne skúsenosti s cudzím jazykom. Tento krúžok hradí škôlka.
 • pohybová výchova/tanečná - deti sa učia pohybovej koordinácii, skupinovej práci a nenáročné tanečné prvky. Krúžok si hradia rodičia podľa odchodených hodín.

Každý deň si s deťmi rozvíjame inú zložku: matematické predstavy, prosociálna výchova, jazyková výchova, rozvíjanie poznania, literárna výchova, hudobná výchova. Ako sme už uviedli využívame prvky pedagogiky M. Montessori, zážitkové učenie a individuálny prístup. Samozrejmosťou je aj každodenný pobyt vonku doobeda, prípadne aj poobede. Poobedňajší pobyt závisí od počasia, doobedňajší sa vynechávame, len v prípade veľmi nepriaznivého počasia.


Strava

Celodennú stravu sprostredkovávame my. Stravná jednotka začína desiatou, pokračuje obedom a končí olovrantom s ovocím. Deťom sa podáva v priebehu celého dňa voda, alebo nesladené, nesýtene nápoje.
Stravu dovážame zo zariadenia Tomáš Velický. Cena stravnej jednotky je na celý deň 3,70,-eur a poldňa 3,3,-eur.
Jedálny lístok posielame emailom na začiatku týždňa, aby sa mohli rodičia k nemu vyjadriť. Vieme zabezpečiť aj stravu pre deti s niektorými druhmi intolerancii, prípadne akceptujeme vlastnú stravu.


Cenník pre súkromnú škôlku v Rači

 • celodenná starostlivosť od 07:00 do 17:00 5 x týždenne 370 EUR / mesačne
  plus strava 3,70 EUR -zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie a tekutiny počas celého pobytu u nás
 • poldenná starostlivosť od 07:00 do 12:30 5 x týždenne 250 EUR / mesačne
  plus strava 3,20 EUR -zahŕňa desiatu, obed, ovocie a tekutiny počas celého pobytu u nás
 • nepravidelná starostlivosť na jeden deň od 7:00 do 17:00 - 25 EUR
  plus strava 3,70 EUR -zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie a tekutiny počas celého pobytu u nás
 • nepravidelná poldenná starostlivosť na 1 deň od 7:00 do 12:30 - 15 EUR

Cena platí aj pre adaptačný program. Pri druhom súrodencovi je 20% zľava

Budeme sa tešiť, ak sa nás (po dohovore) rozhodnete navštíviť.