O našom Dubáčiku na Čiernej vode

Na Čiernej vode máme dva Dubáčiky a to na Suchom mieste 60 a Drozdej 20 (obec Chorvátsky Grob)

Oba domčeky sú bezbariérové s priestrannou oplotenou záhradou, kde s deťmi trávime toľko voľného času, koľko nám len počasie dovolí. Na záhrade máme k dispozícii šmykľavky, odrážadlá, domček, trampolínu a v lete bazény. Priestory domov sú rozdelené na: centrálnu miestnosť - kde sa deti zdržiavajú väčšiu časť dňa, dve spálne a kúpeľňu. Zariadenie je vybavene jednoducho a účelne.

Naše zariadenie navštevujú deti zväčša od 1-4 rokov. Starším deťom sa ale nebránime, sme pripravené aj na predškolákov (deťom do 5 rokov). Prijímame aj neodplienkované deti, musia však byť odstavené od kojenia, žiadne iné požiadavky na prijatie dieťatka nemáme. Všetko čo budú najbližšie roky života potrebovať sa naučia práve tu !-).

Deti fungujú v zmiešanom kolektíve, ale podľa potreby sa vieme rozdeliť k pracovným stolom podľa schopnosti (nie veku!). Výhodou kombinovaného kolektívu je, že väčšie deti sa učia citlivosti, ohľaduplnosti a empatii voči mladším a menšie deti preberajú zručnosti observačným učením a tým rýchlejšie napredujú. U nás žiadnym spôsobom mladšie ani staršie deti nestrádajú.

V oboch Dubáčikoch na Čiernej vode ponúkame menší, stabilnejší kolektív (do 18 detí). Menší kolektív je vhodnejší pre najmenšie deti aj kvôli budovaniu imunity a je ideálnym pre budovanie prvotných sociálnych vzťahov.


V ponuke máme pre obe škôlky nasledujúce krúžky:

  • anglický jazyk, Hotus - Lotus technikou, kde deti získavajú hravou formou prvotné, pozitívne skúsenosti s cudzím jazykom. Tento krúžok hradí škôlka.
  • pohybová výchova/tanečná - deti sa učia pohybovej koordinácii, skupinovej práci a nenáročné tanečné prvky. Krúžok si hradia rodičia podľa odchodených hodín.

Každý deň si s deťmi rozvíjame inú zložku: matematické predstavy, prosociálna výchova, jazyková výchova, rozvíjanie poznania, literárna výchova, hudobná výchova. Ako sme už uviedli využívame prvky pedagogiky M. Montessori, zážitkové učenie a individuálny prístup.
Samozrejmosťou je aj každodenný pobyt vonku doobeda, prípadne aj poobede. Poobedňajší pobyt závisí od počasia, doobedňajší sa vynechávame len v prípade veľmi nepriaznivého počasia.


Strava

Celodennú stravu sprostredkovávame my. Stravná jednotka začína desiatou, pokračuje obedom a končí olovrantom.

  • Dubáčik na Drozdej odoberá celodennú stravu zo zariadenia: Čo jedia zdravé deti
  • Dubáčik na Suchom mieste odoberá "len" obedy zo: súkromnej škôlky Limbach

Jedálny lístok posielame emailom na začiatku týždňa, aby sa rodičia k nemu mohli vyjadriť. Vieme zabezpečiť aj stravu pre deti s niektorými druhmi intolerancii, prípadne akceptujeme vlastnú stravu ( z dôvodu intolerancie). Na pitie podávame nesladené čaje, čistú vodu v priebehu celého dňa.


Cenník pre obe škôlky na Čiernej vode

  • celodenná starostlivosť od 07:00 do 17:00 5x týždenne 350 EUR/mesačne plus strava pre Suché miesto: 3,50 EUR , Drozdiu: 4,-EUR - zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie a tekutiny na celý deň
  • poldenná starostlivosť od 07:00 do 12:30 5x týždenne 220 EUR/mesačne plus strava pre Suché miesto: 3 EUR - zahŕňa desiatu, obed a tekutiny počas celého pobytu u nás
  • nepravidelná celodennú starostlivosť od 7:00 do 17:00 - 22 EUR/ deň plus strava pre Suché miesto: 3,50 EUR, Drozdiu: 4,- EUR -zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie a pitie na celý deň
  • nepravidelná poldenná starostlivosť od 7:00 do 12:30 – 12 EUR/deň plus strava pre Suché miesto: 3,–EUR - zahŕňa desiatu, obed a tekutiny počas celého pobytu u nás

Cena platí aj pre adaptačný program. Pri súrodencoch 20% zľava na druhé dieťa

Budeme sa tešiť, ak sa nás (po dohovore) rozhodnete navštíviť.