Ako prebieha adaptácia a ako ju dieťatku uľahčiť?

Deti v období adaptácie prechádzajú náročným obdobím. Je potrebné ho socializovať a postupne odlúčiť od matky. Zo skúsenosti vieme, že čím je dieťa staršie – dlhšie s matkou doma, tým ťažšie je odpútanie sa od zabehnutého režimu matky. Keďže sme sa až doposiaľ špecializovali najmä na deti v batolacom veku, vieme, že celú túto situáciu dokáže skomplikovať obdobie vzdoru, ktorému čelia deti okolo 1,5-3 roku života. Návod ako sa popasovať s týmto obdobím nájdete na stránkach nami odporúčanej knihy od Dobsona s názvom: Detský vzdor (1995).

Výskumy ukázali, že deťom neznáme prostredie spôsobuje stres, preto pre opätovné nastolenie rovnováhy využívajú „vzťahové väzby“ – osoba dieťaťu blízka, známa. Snažíme sa, aby si dieťa najprv vytvorilo vzťah s učiteľkou (ktorá mu bude oporou, istotou)– aby dieťa nebolo hneď od začiatku odkázané samé na seba a až potom sa pripravovalo na prispôsobenie sa novému režimu. Až keď sa začne dieťa cítiť bezpečne, samé bude chcieť expandovať do prostredia.

Niekedy pre uľahčenie adaptácie stačí obľúbená hračka, fľaška, mojkačka. V niektorých prípadoch odporúčame pobyt matky, ale len v poobedňajších hodinách (aby nedošlo k rozrušeniu ostatných detí ), ale prítomnosť rodiča zväčša býva len dočasným a vo výsledku kontraproduktívnym riešením Tento spôsob nie je vhodný pre každé dieťa. Môže si tak vytvoriť nevhodnú asiociaciu: zariadenie = pobyt s matkou. Preto je tento postup možný až po konzultácii s pedagógmi.

Zdravo naviazané dieťa s trochou citu pedagóga a trpezlivosťou rodiča zvládne odlúčenie. Dieťa netreba klamať, treba ho na to pripraviť a popravde mu povedať koľko času strávi v zariadení. Netreba s ním však vyjednávať. Dieťatko by malo byť oboznámené s tým kam ide, skôr než tam príde. Pre tieto účely máme k dispozícii kartičky s dennými činnosťami, slúžiacimi aj pre potreby autistických alebo vývojovo oneskorených detí. Dieťa na kartičkách uvidí koľko „času“ ubehne, čo sa v priebehu dňa udeje kým pôjde domov.

Aby sa dieťa mohlo zdravo vyvíjať a sociálne rásť, potrebuje kolektív vrstovníkov. Prítomnosť rodiča pri nadväzovaní vzťahov nie vždy je prínosom. Dieťa sa inak správa v prítomnosti rodiča a inak v zariadení bez rodiča - mimo kontroly matky, je dieťa odvážnejšie, samostatnejšie, rýchlejšie sa zorientuje a vytvára si vzťahy s deťmi s podobnými záľubami.

Väčšina rodičov sa domnieva, že odložiť dieťa do zariadenia pred dovŕšením III.roku života je pre dieťa škodlivé. Za posledných 20rokov nevyšla jediná smerodajná štúdia, ktorá by podporila tento názor. Autori Hašková, Saxonberg, Mudrák (2012) na základe medzinárodných výskumov vypracovali nasledovné teórie:

  • u detí je menšia pravdepodobnosť výskytu emocionálneho problému, ak navštevuje kvalitné zariadenie – kvalitou rozumieme vzdelané učiteľky s menším počtom detí.
  • u deti navštevujúcich inštitucionálne zariadenie už od jedného roku dochádza k rozvoju slovnej zásoby, kognitívnych aj sociálnych schopností. Samozrejme môže dôjsť aj problémom, ale tie sú v porovnaní s prínosom zanedbateľné.

Pre vytvorenie vlastného názoru, prípadne pre utvrdenie o správnosti Vášho konania odporúčame knihu už do spomenutých autorov: Péče o nejmenší, boření mýtu.

Pri uľahčovaní adaptácie dieťatka, netreba zabúdať ani na psychickú pohodu matky. Deti sú veľmi vnímavé, cítia Vaše obavy a dokážu ich použiť proti Vám. Hra na city je v tomto období bežným javom. Treba len vytrvať a cca za dva týždne (denného pobytu) by malo byť dieťatko v pohode. Nemusíte trpieť pocitom viny, dieťatko ste neodložili, len ste mu zabezpečili nové podnety. Verte, že pre neho urobíme to najlepšie. My sa mu budeme venovať, budeme ho ľúbiť, rešpektovať a Vás o všetkom informovať. Keď Vás už nič iné neupokojí myslite na to, že oddýchnutý rodič = dobrý rodič. Času ktorého si s dieťatkom spolu doprajete možno bude menej, ale o to kvalitnejšie ho spolu môžete stráviť.