O nás

Ochrana osobných údajov: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/50604287

Sme na trhu od roku 2010, vďaka čomu máme bohaté skúsenosti s výchovou a vzdelávaním detí. Skĺbili sme rodinný prístup s profesionálnym a výsledkom je príjemné, pre deti nestresujúce, podnetné prostredie.


Našou snahou je:

 • dieťatko čo najlepšie zadaptovať na nový kolektív (myslíme pri tom aj na Vás rodičov– zasielame fotky cez whats app),
 • viesť deti k samostatnosti -rozvoju samoobslužných zručností ako aj k rozvoju identity, poznávacích procesov, osobnosti, reči, motorických zručností a socializácie.
 • učiť sa trpezlivosti, ovládaniu emócii, empatii, láske k zvieratám a prírode a pestujeme si správne hygienické návyky. Obohacujeme svet detí enviromentálnou a multikultúrnou výchovou.

Pri práci využívame prvky montessori pedagogiky, kreativitu, zmysel pre humor a zapájame čo najviac zmyslov. Veríme, že čím väčší počet zmyslov sa podieľa na poznávacom procese, tým k hlbšiemu ukotveniu vedomosti dochádza.

Veríme, že deti dosiahnu lepších a viditeľnejších výsledkov v rozvoji zručností využitím pozitívnej kalibrácie, preto je pochvala dôležitou súčasťou každej činnosti detí.

Na dennej báze informujeme rodičov o pokrokoch dieťaťa, ale aj o bežnej dennej činnosti, ktorá sa fotodokumentuje a zasiela do spoločnej skupiny určenej len rodičom.

Každej vývinovej odchýlke venujeme maximálnu pozornosť – konzultujeme ju so špeciálnym pedagógom, prípadne Vás nasmerujeme kam ďalej. V prípade potreby vieme vypracovať pozorovanie Vášho dieťatka – pre potreby psychológa.

S deťmi pracuje kvalifikovaní, skúsení a spoľahliví personál, ktorí Vám vždy ochotne povie, aký malo Vaše dieťatko deň.

Snažíme sa zapojiť aj Vás rodičov, preto niekoľkokrát ročne usporadúvame spoločenské akcie na ktorých sa zúčastňujete aj Vy.


Nájdete nás na:

 • Čiernej vode: Suchom mieste 60 a Drozdej 20
 • V Rači na Víťaznej 7
 • Vo Vrakuni na Priehradná 26

Ponúkame:

 • starostlivosť celodennú /poldennú/ pravidelnú/ nepravidelnú
 • každodenný stimulujúci program v súlade so štát.vzdelávacím programom ISCED 0
 • možnosť integrácie dieťatka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • individuálny prístup
 • menší kolektív
 • záujmové krúžky
 • poradenstvo v oblasti vývinu
 • súrodenecká zľava

Sme pre Vás otvorení každý deň v týždni okrem víkendov a štátnych sviatkov od 7:00-17:00hod.

Príďte nás navštíviť :-)